Mačak Kompa i primjena novih tehnologija kvantne genetike