edukacija veterinara
 
Svake godine u okviru HUPED-a održava se edukacija veterinara iz veterinarske akupunkture. Program je podržan od strane veterinarske komore, stoga veterinari nakon završene edukacije dobivaju potvrdu o završenoj edukaciji koja je i bodovana od strane komore. Edukacija obuhvaća teoretski i praktični dio Tradicionalne kineske medicine (TKM) koji je osnova za daljnju edukaciju veterinara iz dotičnog područja. Termini su navedeni na stranici HUPED-a. Od 2017. održavam teoretski i praktični dio edukacije.