elektrostimulacijska terapija
 
Elektrostimulacija je iznimno važna u fizikalnoj terapiji i medicinskoj rehabilitaciji. To je fizikalna procedura kojom pomoću električnih podražaja izazivamo mišićnu kontrakciju. Provodi se svrhom stimulacije reaktivnosti mišića, mišićnog tonusa, razvoja mišićne snage i hipertrofije mišića nakon ozljeda. U novije vrijeme koristi se za uspješan oporavak mišića nakon opterećenja. U veterinarskoj praksi koristi se u kombinaciji s akupunkturnim iglama. Njome se potiče lučenje endorfina, tvari slične morfiju, koja služi za ublažavanje boli. Koristi se i kod hipotonije i atrofije mišića, stanja nakon ozljeda mišića, kostiju i ligamenata kao i kod stanja nakon ozljeda ili operacija živaca.