terapija laserom
 
Laser odašilje svjetlosno elektromagnetsko zračenje kojim se provodi biostimulacija. Koristimo lasere male snage koji se apliciraju na akupunkturne točke, a ostvaraju biostimulativni efekt bez morfoloških promjena tretiranog tkiva. Lasersko svijetlo primjenjujemo na bolne točke ili bolnu zonu sa svrhom ublažavanja bola. Koristi se u tretiranju stanja nakon ozljeda, kod upalnih, zglobnih bolesti, degenerativnih koštanih problema, prijeloma kostiju, neuralgija kao i u životinja koje teško prihvaćaju iglo-terapiju (akupunkturu).