tradicionalna kineska medicina
 
Tradicionalna kineska medicina (TKM) obuhvaća: akupunkturu, moksibustiju, kinesku fitoterapiju, Tuina masažu, dijetologiju (principi ishrane po TKM) i Chi Gong (drevnu kinesku vještinu putem koje se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tijela).
 
 
 
Tradicionalna kineska veterinarska medicina (TKVM) je relativno je nova medicina u zapadnom svijetu, ali je medicinski sustav koji se u Kini koristi za liječenje životinja tisućama godina. Ona je prilagodba i proširenje tradicionalne kineske medicine koja se koristi za liječenje ljudi.
 
Utemeljena je na kineskoj taoističkoj filozofiji, a obuhvaća četiri segmenta: akupunkturu, biljnu medicinu (fitoterapiju), terapiju hranom (kineska dijetetika) i Tu-ina masažu.
 
Po teoriji tradicionalne kineske medicine bolest je rezultat neravnoteže u tijelu, a dijagnoza se postavlja pronalaženjem uzroka neravnoteže.
 
Praktičar TKVM-a zdravlje promatra kao stanje harmonije ili ravnoteže koja postoji između unutrašnjosti tijela i vanjskog okruženja.
 
Po taoističkoj filozofiji, svemir i sve u njemu promatra se kao integrirana cjelina, dakle sve je u njemu međusobno ovisno i interaktivno.
 
Uzroci bolesti prema TKVM mogu biti sljedeći:
1. Slabi kvantum energije - koji se određuje pri začeću
2. Egzogeni patogeni faktori - toplina, hladnoća, vjetar, vlaga, suhoća i ljetna vrućina
3. Emocije - radost, bijes, tuga, briga, stres...
    Životinje kao i ljudi mogu iskusiti ozbiljne emocije i to može biti snažan uzrok bolesti
4. Čimbenici životnog stila - prehrana, stres i fizička aktivnost
6. Razni događaji: traume, izloženost parazitima ili otrovima, neadekvatno liječenje.
 
Moderna medicina čini čuda za traume i akutna stanja, ali za kronična,TKM često predstavlja učinkovitije rješenje.
 
Najbolji medicinski sustav rješenja predstavlja integraciju dvaju sustava, tako da snaga jednog sustava može nadoknaditi slabosti drugog.